Hizlariak-Ponentes

Hitzaldia: 2014ko urriaren 31   -   Conferencia: 31 Octubre 2014

-ARTILEKO Proiektua- -Proyecto ARTILEKO-

Xabier Llordes / Yolanda Sánchez
Elkarlanean dabiltza, 2013an Basquecrafts by Design ekitaldian biek taldea osatu zutenetik; ekitaldia Arbasok antolatu zuen, Leioako BBAA fakultatean egin zen (EHU-UPV), eta haien proiektua ARTILEKO izan zen.
Haien ikuspegia eta esperientzia azalduko digute ko-sormenaren alorrari dagokionez. Haien bizipenak HondarribiaCraft ekimeneko parte-hartzaileekin partekatuko dute.

Xabier Llordes / Yolanda Sánchez
Formaron equipo en la edición de 2013 de Basquecrafts by Design organizada por Arbaso y realizada en facultad de BBAA de Leioa, UPV-EHU, con el proyecto ARTILEKO.
Vienen a presentarnos su visión y experiencias en el campo de la co-creación.
A compartir su experiencia con los/las participantes de HondarribiaCraft.

Xabier Llordes - blue design - Diseinatzailea, eta EIDE (Euskadiko Diseinatzaileak) elkarteko presidenteordea da. Gai hauek oso gustuko ditu: ekitea, ekodiseinua, erabiltzaile bizipenak, bionika, slow food-a...eta horrez gain 1994tik blue design-aren administratzailea da. Produktu berrien garapenean eta eremu komertzialen diseinuan aditua da. Proiektu askotan hartu du parte, erakunde eta enpresa pribatuetarako; profesional askoarekin aritu da lankidetzan: ingeniariak, arkitektoak, argazkilariak, artisauak…Xabier Llordes - blue design -
Es diseñador y Vicepresidente de EIDE (Diseñadores de Euskadi)
Interesado en emprendizaje, ecodiseño, experiencia de usuario, biónica. slow food y socio y administrador de blue design desde 1994.

Es Especialista en desarrollo de nuevos productos y diseño de espacios comerciales.
Ha participado en numerosos proyectos para instituciones y empresas privadas, colaborando con una amplio abanico de profesionales como ingenieros, arquitectos, fotógrafos, artesanos...

Yolanda Sánchez –Sedaencolor-
Lizentziatua da Arte Ederretan, eta ondare historiko-artistikoaren kontserbazio eta zaharberritze lanetan.
Lan munduan arlo hauetan egin du lan: 2004. urtea bitarte museografia, ondare historikoaren kontserbazioa eta zaharberritze lanak (kontserbadore gisa), arte-lanen korreoa, eta erakunde publiko nahiz pribatu (nazional nahiz nazioarteko) askok antolatutako erakusketen instalazioen koordinatze lanak. 2004tik aurrera formazioan eta sormen plastiko eta artisanalean aritu da; horretarako etengabeko formazioa jaso du bitxigintzan, ehunen tindaketan (zeta eta artile naturala), patroigintzan eta ehunen diseinuan, prozesu digitalen bidez ehunak estanpatzeko diseinu patroietan, argazkilaritzan, diseinu grafikoan, eta programaketa informatikoan.

Yolanda Sánchez –Sedaencolor-
Es licenciada en Bellas Artes, conservación y restauración de patrimonio histórico-artístico.
Profesionalmente ha estado dedicada a la museografía, la conservación y restauración del patrimonio histórico como conservadora, correo de obras de arte y coordinadora de instalaciones de exposiciones en numerosas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras hasta el año 2004.
Desde esta fecha ha dedicado su tiempo a la formación y creación plástica y artesanal, con una formación continua en joyería, tinción de textiles (técnicas en soportes de seda y lana natural), patronaje y diseño textil, patrones de diseño para estampación de textiles mediante procesos digitales, fotografía, diseño gráfico, programación informática.

Hitzaldia: 2014ko azaroaren 7a.  -  Conferencia: 7 Noviembrebre 2014

Produktuaren diseinua Industria ekoizpenetik artisautza lanera.
Diseño de producto. De lo industrial a lo artesanal.

Laxmi Nazabal – Lukas Abajo – Muka Design Lab-

 
Muka Desig Lab diseinu industrialerako estudio gaztea da, gaztea bezain ona. Bere lana produktu eta eremu garaikideak diseinatu eta garatzea da, denboran iraungo duten kalitatezko gaiak.
Mukan erabiltzen dugun lan metodoak ondo bideratutako produktuak egin eta diseinatzen laguntzen digu. Diseinua lan-tresna da, merkatu masifikatutik bereizten diren produktuak egiteko; hala proiektuei balio handiagoa ematen diegu. “Slow Design” korrontean txertatuta gaude, eta gure ustez oso garrantzizkoa da bertako tailer eta artisauekin lan egitea, ahal dela inguru hauetako materialekin, bertako ekonomian lagungarri izateko.

Laxmi Nazabal – Lukas Abajo – Muka Design Lab-
Muka Desig Lab es un joven pero reconocido estudio de diseño industrial, dedicados al diseño y desarrollo de producto y espacios, contemporáneos, perdu rables en el tiempo y de calidad.
“En Muka utilizamos un método de trabajo que nos ayuda a realizar y diseñar productos bien enfocados. Pensamos en el diseño como herramienta para realizar productos diferenciados del mercado de masas, dando así valor añadido al los proyectos. Englobados en la corriente “Slow Design” creemos en la importancia de los trabajar con talleres y artesanos locales, y a ser posible con materiales cercanos, que reviertan en la economía local.”


Hitzaldia eta tailerra: 2014ko azaroak 14
Ponencia y Taller, día 14 de Noviembre 2014

-Otarregintza, tradiziotik abangoardiara-
-Técnicas de Cestería, de la tradición a la vanguardia.-

Idoia Cuesta
Euskal Herrian jaioa eta Lugon finkatua; ehun-gaietan sortzailea da, eta bikain uztartu ditu tradizioa eta esperimentazioa; Otarregintza eszenatoki berrietara eraman du: Cibeles Pasarela, Portugal Fashion, eta Gala Lucus Moda-ren hainbat ekitaldi.

Bere proiektuetan inspirazio iturriek tradizioa dute oinarri, eta hala artisautzaren kontzeptu beri bat sortzen da. Bere lanak epaimahaiaren Aipamen Berezia saria irabazi du Innova kategoriarekin Artisautzako Sari Nazionalen 2011ko ekitaldian (Fundesartek antolatuak).

Artisautza lan berritzaile honen bidez diseinu kontzeptu berria ematen die bere bildumetako pieza guztiei, eta bere sormen lanak berebiziko ospea duten lekuetara ere iritsi dira: Madrileko Mercedes Benz Fashion Week Pasarelara, Sara Coleman diseinatzaile galiziarraren proposamenen eskutik, eta nazioarteko ferietara, besteak beste Maison&Object (Paris), Tendence (Frankfurt), Tent London eta Formex (Stockholm).
Bere jardunaren erakusgarri, luxuzko LOEWE etxearekin lankidetzan aritu berria da 2013-2014 urteko udaberri-uda denboraldian, poltsen prototipoen garapenean eta ekoizpenean.

Idoia Cuesta
Nacida en el País Vasco y afincada en Lugo, la creadora textil Idoia Cuesta ha combinado con maestría, tradición y experimentación, para llevar la Cestería a nuevos escenarios, como la Pasarela Cibeles, la Portugal Fashion y las diversas ediciones de la Gala Lucus Moda.
En sus proyectos las fuentes de inspiración beben de la tradición para dar lugar a un nuevo concepto de artesanía, Su trabajo se ha visto reconocido con la Mención Especial del jurado, en la Categoría Innova, en la edición del 2011 de los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por Fundesarte.
Con este sentido renovador de la artesanía, da paso a un nuevo concepto en el diseño de cada una de las diferentes piezas de sus colecciones, que han llegado incluso a la Pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid de la mano de las propuestas de la diseñadora gallega Sara Coleman y a ferias internacionales como Maison&Object (Paris), Tendence (Frankfurt), Tent London y Formex (Estocolmo).
Su más reciente colaboración es con la firma de lujo LOEWE, en el desarrollo de prototipos y posterior producción de los bolsos de la Colección Galicia, primavera- verano 2013 , así como la próxima colección primavera-verano 2014.
www.idoiacuesta.com

Hitzaldia: 2014ko azaroaren 28a.-Ponencia día 28 de Noviembre 2014

Numbered proiektua, kalitatezko artisautza produktuen serie txikiak.
Proyecto Numbered, la edición de pequeñas series de producto artesano de calidad.

Martín Azúa – Numbered- euskal diseinatzaileak Bartzelonan lan egiten du 1994 urtetik. Bere lana bi arlotan garatzen du: enpresa garrantzitsuetarako objektu eta eremuen diseinatzailea da, eta espekulazio arloan ere aritzen da.
Berarentzat metodo esperimentalak diseinu prozesuaren oinarrizko zatia dira. Bere proiektu ezagunenetako bat “Oinarrizko Etxea” da, 2007tik New York-eko MOMA bilduma iraunkorrean dagoena, eta horrekin batera 2003an Bartzelonan egindako Munduko Txapelketako Igeriketako dominak.
Oso gogokoak ditu prozesu naturalak eguneroko bizitzan txertatzeko prozesuak, eta aniztasun kultural eta teknologikoa babesteko artisautza baliabideak erabiltzea. Duela gutxi tailer txikiekin eta artisauekin lankidetzan egindako objektuen editorea aurkeztu du.
www.martinazua.com

Martín Azúa – Numbered- es un diseñador vasco que trabaja en Barcelona desde el año 1994. Compagina su actividad profesional como diseñador de objetos y espacios para importantes empresas con un trabajo más especulativo. Pertenece a una categoría de diseñadores que considera los métodos experimentales como parte fundamental del proceso de diseño. Entre sus proyectos más conocidos están la “Casa Básica” que desde el 2007 forma parte de la colección permanente del MOMA de New York, las medallas de los campeonatos del mundo de Natación Barcelona 2003.

Se siente particularmente interesado por la incorporación de los procesos naturales en la vida cotidiana y la utilización de recursos artesanales para salvaguardar la diversidad cultural y tecnológica. Recientemente ha presentado una editora de objetos realizados en colaboración con pequeños talleres y artesanos.
www.martinazua.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario